Učestala pitanja

Odgovori na najčešća pitanja o slobodnom zidarstvu i Velikoj regularnoj loži Hrvatske.

Zašto danas biti ili postati slobodni zidar Velike regularne lože Hrvatske?

Graditi sebe i uživati u postojanju, kako u razmišljanju, tako i u djelovanju. Živjeti znači razmišljati i djelovati, dizajnirati i shvaćati, davati i graditi smisao vlastitog života te doprinositi pozitivnoj evoluciji svijeta oko nas. Smisao ponekad možemo pronaći u dogmatskim uvjerenjima i reducirajućim ideologijama. No, želimo nadmašiti standarde i postojeća razmišljanja svake vrste i svakog porijekla. Onima koji traže konceptualizaciju i pronalaženje smisla, Velika regularna loža Hrvatske nudi inicijaciju u slobodnozidarski red, kroz koju će:

- izgraditi sebe kako bi izgradili smisao života.

Cilj slobodnog zidarstva i Velike regularne lože Hrvatske je pružiti prostor razmišljanju i djelovanju muškarcima koji žele izgraditi smisao svog života, dopunjavajući, ali nikada ne proturječeći, onome što grade u obiteljskom, profesionalnom ili društvenom kontekstu.

- činiti to koristeći svoju slobodu vjerske i građanske savjesti, poštujući slobodu drugih.

Radi se o apsolutnoj slobodi vjerske i građanske savjesti: Velika loža ne zahtijeva vjerovanje ili praksu - niti zabranjuje vjerovanje ili praksu - bilo koje određene religije, filozofije ili ideologije. Isto tako, ona ne polaže pravo na neku posebnu političku poziciju. Stoga poštuje sve vjerske ili političke osjećaje.
Unutar svoje sredine odbacujemo vjerski prozelitizam onih koji bi željeli gurati druge prema vjeri bilo koje vrste, jer poštujemo savjest svakoga našeg člana. Također, odbacujemo praksu anti religijskog prozelitizma svojih članova koji bi ograničavali slobodu građanske savjesti. Na političkoj razini prihvaćamo izražavanje svih ideja koje poštuju slobodu građanske savjesti naših članova, isključujući ekstremizme svih vrsta koji su nespojivi s našim temeljnim načelima poštovanja i dostojanstva ljudskih bića, bez obzira na njihovo etničko ili kulturno porijeklo.

- raditi u uređenom prostoru prema etičkim vrijednostima.

Nije to škola jedinstvenog razmišljanja, već prostor slobode uređen prema humanističkim i duhovnim vrijednostima, omogućujući okupljanje muškaraca svih etničkih porijekla i društvenih situacija, filozofija i religija. Učimo ih, putem originalne i specifične inicijacijske metode, kako se izgraditi, poboljšavati, razmišljati i djelovati istovremeno pojedinačno i kolektivno, u svojim hramovima i društvu, s međusobnim poštovanjem i tolerancijom.

Koji je stav Velike regularne lože Hrvatske o politici i religiji?

Velika regularna loža Hrvatske nije povezana ni s jednom političkom strankom.

Odbijamo se baviti političkom aktivnošću - koja također ima svoj legitimitet - i izravno intervenirati u tom području. Takvim pristupom poštujemo slobodu građanske savjesti svakog člana, koji može, prema vlastitom izboru, biti aktivan ili ne u političkim strankama.

No, zalažemo se za slobodu, poštovanje i dostojanstvo ljudskih bića, a naša načela protive se svakom obliku političkog ekstremizma.

S druge strane, posvećujemo se etici i moralu - kako individualnom, tako i društvenom - s obzirom na to da su glavna pitanja suvremenog društva nalaze upravo na tim širim područjima i značajno utječu na sadašnjost i budućnost ljudskih bića.

Slobodno zidarstvo nije religija i ne zahtijeva, ali niti ne zabranjuje nikome vjerovanje u određenu religiju ili prakticiranje iste.

Ta područja pripadaju slobodi svakog pojedinca. Velika regularna lože Hrvatske želi okupiti ljude u svom slobodnozidarskom hramu koji tragaju za individualnim i kolektivnim promišljanjem, poštujući osjetljivost i uvjerenja svake osobe, smatrajući da je raznolikost bogatstvo i uvjet napretka svih. Stoga, Velika regularna lože Hrvatske ne prakticira nikakav antiklerikalizam - želeći održavati mirne odnose sa svim religijama - ostavljajući svakom svom članu slobodu vjerske savjesti. Prakticiramo toleranciju koja ima korijene u dizajnu naših tradicionalnih utemeljitelja, primajući ljude dobre vjere, dobre volje i svih podrijetla, sa zajedničkom željom za razmjenom i napretkom, a pridržavanja određenog vjerskog ili filozofskog pristupa ostaje u domeni slobode savjesti svakog pojedinca.

Koje je društveno podrijetlo članova Velike regularne lože Hrvatske?

Za pridruživanje Velikoj regularnoj loži Hrvatske nije potrebna posebna obuka ili diploma. Inicijacija je dostupna svakom pojedincu koji želi napredovati u znanju i svijesti putem izvorne metode učenja, koja je istodobno osobna i kolektivna i temelji se na ritualima, kvaliteti međusobnih odnosa i unaprjeđenju vještina.

Velika regularna loža Hrvatske smatra raznolikost svojih članova bogatstvom i preduvjetom za unaprjeđenje svakog pojedinca. U tu svrhu, lože Velike regularne lože Hrvatske nisu rezervirane samo za određene društvene kategorije, već okupljaju muškarce iz svih sfera života. Braća Velike regularne lože Hrvatske dolaze iz različitih društveno-profesionalnih sredina, uključujući zaposlene, rukovoditelje ili menadžere tvrtki u privatnom sektoru, ljude slobodnih zanimanja, trgovce i obrtnike. Naravno, čist kriminalni dosje je neophodan.

Kako se održava slobodnozidarski ritualni rad?

Slobodnozidarski rad karakterizira izvođenje specifičnog rituala definiranog obredom koji je na snazi u Velikoj regularnoj loži Hrvatske, poznatom kao Drevni i prihvaćeni Škotski obred.

Praksa ovog rituala pruža izvornu podršku promišljanju, temeljenu na korištenju određenih simbola, s ciljem unaprjeđenja svakog pojedinca i njihovog rasta u znanju i svijesti.

Individualni i kolektivni rad promišljanja utječe na život i organizaciju lože, a sastoji se uglavnom od predavanja jednog ili dva brata o određenoj temi. To može obuhvatiti slobodnozidarsko, simboličko, duhovno, povijesno, etičko, filozofsko, znanstveno, književno ili bilo koje drugo umjetničko područje. Cjelina ostaje usmjerena prema želji za intelektualnim, moralnim i duhovnim uzdizanjem.

Razmjena mišljenja koja slijedi provodi se prema posebnim pravilima namijenjenim poticanju slobodnog izražavanja svake osobe i poštivanju njihovih prosudbi, koje su idealno obilježene mjerom izražavanja i ravnotežom argumenata.

Zašto postoji "tajnost" u slobodnom zidarstvu?

U biti, postoje dvije vrste slobodnozidarske "tajne".

- Prva je tajna pripadnosti.

Ona zabranjuje slobodnom zidaru otkrivanje identiteta drugih slobodnih zidara. Međutim, svaki slobodni zidar može, ako želi, otkriti svoj identitet, i mnogi to čine otvoreno. Ova tajna ima korijene u osnovnim tekstovima modernog slobodnog zidarstva (koje potječe iz 17. i 18. stoljeća), ali također proizlazi iz povijesnog progona slobodnih zidara od strane različitih režima, poput nacističkih ili komunističkih, koji su nespojivi s našim načelima slobode i dostojanstva ljudskih bića.

- Druga je tajna inicijacije.

Ova se tajna odnosi na osoban i intiman doživljaj pristupanja slobodnom zidarstvu. Ne može se prenositi izvan okvira inicijacije i stvarno se odnosi samo na savjest svake osobe.

- Nema potrebe za skrivanjem.

U stvarnosti, slobodni zidari nemaju potrebu za skrivanjem: žele raditi na svom inicijacijskom napretku daleko od buke svijeta, a istovremeno ostati dobro integrirani u svoj obiteljski, profesionalni i građanski život. Slobodnozidarsko članstvo može se uspoređivati s članstvom u religiji ili filozofskom/etičkom klubu za razmišljanje, a nitko nije dužan javno objaviti svoja vjerska ili filozofska uvjerenja. Ovo svjedoči o priznavanju slobodnog zidarstva kao institucije koja se razvija u okviru poštivanja načela "Sloboda, jednakost, bratstvo".

Što je Veliki arhitekt svemira?

Iako Velika regularna loža Hrvatske ne zahtijeva vjerovanje u "Boga i njegovu objavljenu volju", vjerovanje u vrhovno biće koje tražimo odnosi se na kreativno/organizacijsko načelo svemira, neku uzvišenu univerzalnu kozmičku silu koja povezuje čovjeka i fizički svijet u kojem živimo (mikrosvemir) i donekle razumijemo te vidljivi i nevidljivi svemir koji nas okružuje (makrosvemir). To je ishodišna točka ili Stvoritelj, Bog (Logos, Izvor, Nous - univerzalna/vrhovna inteligencija, Vrhovno biće, Kozmos i sl.). Nazivamo ga "Velikim Arhitektom Svemira", a ime je sačuvano u ovom obliku kako bi se poštovali temeljni tekstovi slobodnog zidarstva.
U prilogu rezolucijama Opće konvencije iz Lausanne (1875.) a u skladu s načelima tradicionalnog slobodnog zidarstva, donesena je Deklaracija koja kaže: "Slobodno zidarstvo proglašava, kao što je uvijek naviještalo, postojanje kreativnog načela, pod imenom Velikog arhitekta svemira. Velika regularna loža Hrvatske poziva se na Velikog arhitekta svemira.

Veliki arhitekt svemira: princip i simbol.

Princip je usporediv s onim što znanstvenici danas opisuju kao "načelo jedinstva fizičkog svijeta, zbog kojeg se ovaj svemir održava zajedno unatoč suprotstavljenim silama koje ga prožimaju". Za slobodne zidare Veliki arhitekt svemira nije antropomorfna, teološka ili religijska definicija, već univerzalni princip i stvoriteljska sila u svemiru.  Drevni i prihvaćeni Škotski obred predlaže potragu za značenjem bez zabrana, objava i dogmi, koja nas otvara istraživanju i potiče raspravu te duhovnu potragu koja se temelji na višem principu evociranom kao Veliki arhitekt svemira.

Simbol ostaje otvoren za individualnu interpretaciju svakog slobodnog zidara. U stalnom poštovanju prema slobodi savjesti, svaki slobodni zidar ima mogućnost sublimirati to načelo u simbol po svom izboru i osjetljivosti. Tako simbol može postati transcendentni ili imanentni, odražavajući nečiju religijsku dimenziju bez prisile na druge članove da prihvate isti izbor.

Sloboda savjesti

Potraga za Istinom ne može biti podložna nikakvim granicama i dogmatskim ograničenjima, što podrazumijeva pravo i dužnost da svaki slobodni zidar koji radi u ložama Velike regularne lože Hrvatske, tumači načelo Velikog arhitekta svemira i simbole prema svojoj savjesti.