VRLH

Velika Regularna Loža Hrvatske

Velika Regularna Loža Hrvatske

Velika Regularna Loža Hrvatske je 2023. godine donijela Rezoluciju u kojoj su sadržani temeljni principi njenog djelovanja:

 • Velika Regularna Loža Hrvatske trajno je opredijeljena da svoje radove obavlja isključivo u duhu Škotskog drevnog i prihvaćenog Obreda na prvom, drugom i trećem stupnju, prizivanjem Velikog Arhitekte Svih Svjetova;
 • Svaki Rad Loža odvija se u prisustvu Tri Velika Svjetla (Knjiga Svetog Zakona otvorena na Oltaru Zakletve sa Kutomjerom i Šestarom);
 • Velika Regularna Loža Hrvatske ostvaruje ekskluzivni suverenitet nad simboličkim stupnjevima (prvi, drugi i treći stupanj);
 • Velika Regularna Loža Hrvatske je nezavisna od bilo koje druge slobodnozidarske strukture;
 • Na radovima Velike Regularne Lože Hrvatske i njenim radionicama, opredijeljena je za progresivni duhovni slobodnozidarski princip i zabranjuje svaku diskusiju o političkim i vjerskim pitanjima;
 • Zabranjeno je miješanje spolova na radovima, tj. žene nemaju pristupa slobodnozidarskim radovima u VRLH.
 • Na svim radovima VRLH-a u upotrebi je moto Drevnog i prihvaćenog Škotskog obreda “ORDO AB CHAO” (Red iz kaosa).

Kratka povijest Velike Regularne Lože Hrvatske

Velika Regularna Loža Hrvatske nastala je na temeljima povijesnog raskola unutar slobodnog zidarstva u bivšoj Jugoslaviji 1919. godine (tada Kraljevina SHS). Svjetlo koje je ponovno došlo u Zagreb 2017. u Veliku regularnu lože Hrvatske, bilo je iz tog doba, dok su sve ostale lože formirane u Hrvatskoj u proteklih 30 godina primile svjetlo iz Austrije ili Italije. Dakle, naše svjetlo je izvorno i vraćeno je u Hrvatsku nakon gotovo stotinu godina.

 • 28. siječnja 2017.g. - Grupa od dvadesetak ljudi upisala se u zanat u Beogradu i formirala prvu ložu.
 • 24. ožujka 2017.g. - Obavljen je prvi ritual na prvom stupnju u Hrvatskoj, gdje je 48 braće upisano u obrt.
 • 25. ožujka 2017.g. - Svjetlo je doneseno u tadašnji Veliki Orijent Hrvatske.
 • Tijekom 2017.g. - Održano je 14 rituala na prvom stupnju, a izdana je i knjiga "Uvod u zanatske tajne". Formiran je hram u kojem su obavljani rituali.
 • 12. svibnja 2021.g. - Mijenja se naziv iz Veliki Orijent Hrvatske u Velika Regularna Loža Hrvatske, ili skraćeno - VRLH.
 • 18. lipnja 2022.g. - Potpisana je Povelja o suradnji i priznanju između Velike lože Francuske (GLdF) i Velike regularne lože Hrvatske (VRLH).
 • 28. lipnja 2022.g. - Velika Regularna Loža Hrvatske uredila je stalni hram „Svjetlost“ u kojem se i danas obavljaju rituali.
 • 19. lipnja 2023.g. - Velika Regularna Loža Hrvatske primljena je u punopravno članstvo Međunarodne konfederacije ujedinjenih velikih loža (ICUGL).

Primanje novih članova

Svaka loža ima vlastiti inicijacijski ritual za nove članove, koji čuva u tajnosti kako bi čin inicijacije, kao važan ritual u radu slobodnih zidara, bio dojmljiv i upečatljiv početak upoznavanja samog sebe i sustava vrijednosti slobodnih zidara te kako bi prihvaćeni slobodni zidar zaista ispunio dana obećanja pri inicijaciji. Velika Regularna Loža Hrvatske prima u svoje članstvo punoljetne muške osobe, uz minimalan uvjet da su slobodni ljudi na dobrom glasu.

Slobodnozidarske lože

Loža je osnovna organizacijska jedinica slobodnog zidarstva. Velika Loža i obična loža dvije su različite razine unutar slobodnog zidarstva, svaka s vlastitim funkcijama i odgovornostima.

Velika Loža je najviša središnja organizacija slobodnog zidarstva u nekoj zemlji, regiji ili jurisdikciji. Uglavnom ima nadležnost nad ložama unutar svoje teritorijalne jurisdikcije.

Velika Loža obično ima svoje čelnike, uključujući Velikog Majstora i druge dužnosnike, koji vode organizaciju na višoj razini. Odgovorna je za postavljanje standarda, reguliranje pravila, dodjelu dozvola za osnivanje novih loža te održavanje hijerarhije unutar slobodnog zidarstva.

Obična loža je osnovna organizacijska jedinica slobodnog zidarstva i obično okuplja članove na lokalnoj razini. Svaka obična loža ima svoje čelnike, uključujući Časnog Majstora i druge dužnosnike, koji vode ložu. Glavna svrha običnih loža je provoditi rituale, obrede i slobodnozidarske aktivnosti, poučavati etičke lekcije te promicati međusobno druženje i razumijevanje među članovima. Obične lože često imaju specifične interese, teme ili tradicije koje odražavaju njihovu jedinstvenu kulturu i svrhu.

Ukratko, Velika Loža predstavlja najvišu razinu upravljanja i nadzora slobodnog zidarstva unutar određene jurisdikcije, dok se obične lože bave svakodnevnim aktivnostima, ritualima i zajedništvom unutar slobodnog zidarstva.

Stupnjevi u slobodnom zidarstvu

Tri osnovna stupnja slobodnog zidarstva su učenik, pomoćnik i majstor. Oni zajedno čine stupnjeve plave lože, (Ivanjske lože ili lože Sv. Ivana). Svi ostali stupnjevi u Škotskom obredu, a ukupno ih je 33, dodatak su majstorskom stupnju i služe za daljnje obogaćivanje i razumijevanje slobodnog zidarstva. Postoje i istraživačke lože koje imaju za svrhu širenje slobodnozidarskih učenja.

Dakle, drevni i prihvaćeni Škotski obred sastoji se od 33 stupnja, što uključuje i tri stupnja plave lože. Škotski obred je najrasprostranjeniji obred među slobodnozidarskim ložama diljem svijeta. Prema tom obredu radi i Velika Regularna Loža Hrvatske. Yorčki obred ima manje dodatnih stupnjeva i upravlja tri reda, uključujući slobodno zidarstvo Kraljevskog Luka, Kripte i Zapovjedništvo Vitezova Templara.

Regularno i kontinentalno slobodno zidarstvo

Regularno slobodno zidarstvo podrazumijeva da svaki član prihvaća vjerovanje u Velikog Arhitekta Svemira; ženama nije dopušteno članstvo; zabranjene su rasprave o religiji i politici. Kontinentalno slobodno zidarstvo pojam je za "liberalni" pristup koji uklanja određena ograničenja. U tom okviru postoje mješovite i adogmatske lože koje ne postavljaju nikakve vjerske uvjete i u članstvo primaju muške i ženske članove.

Termini operativni, špekulativni i simbolički slobodni zidari mogu izazvati zabunu u razumijevanju slobodnozidarskih organizacija. Operativni slobodni zidari odnosi se na slobodne zidare i njihove cehove i lože u srednjem vijeku koji su se bavili praktičnim zanatima poput klesarstva. Špekulativni slobodni zidari povezani su s vremenom kada su operativni slobodni zidari počeli primati članove iz različitih zanimanja, kao što su trgovci i tesari. Pojam simboličke lože slobodnih zidara koristi se u modernom slobodnom zidarstvu i označava lože koje uključuju članove različitih zanimanja, ali se, među ostalim, oslanjaju na tradiciju i simbole operativnih slobodnih zidara.