Konstitucija VRLH

Konstitucija i osnovna načela

Konstitucija i osnovna načela VRLH

Kako je navedeno u Konstituciji Velike Regularne Lože Hrvatske osnovna načela su:

 • Udruženje slobodnih zidara je udruženje slobodnih ljudi na dobrom glasu, koje teže duhovnom i moralnom oplemenjivanju, bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, društveni položaj ili stranačku pripadnost. Zalaže se za odgoj svojih članova u duhu humanizma, obvezuje ih na slobodu savjesti, vjere i duha prema svakome unutar i izvan lože.
 • Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih i najvećih ne religijskih, nepolitičkih, bratskih i dobrotvornih organizacija na svijetu. Podučava samosvijest kroz sudjelovanje u provođenju rituala. Očekuje se da članovi imaju visoke moralne standarde i potiču se da otvoreno govore o slobodnom zidarstvu.
 • Vodeći računa o ovim načelima slobodni zidari, čije su lože ujedinjene u Velike Regularne Lože Hrvatske, prihvaćaju Dužnosti slobodnih zidara određenih iz Konstitucija slobodnih zidara iz 1723. godine.
 • Slobodno zidarstvo teži unapređenju obrazovanja i prosvjećivanja, borbi protiv netolerancije, zastupanju ljudskih prava i osnivanju i podupiranju ustanova od društvene koristi. Temelji su slobodnog zidarstva bratstvo, djelotvorno čovjekoljublje bez predrasuda, istinoljublje i rad na samom sebi.
 • Savez slobodnih zidara ne zahtijeva od svojih članova ispovijedanje određene vjere.
  Poštuje svako iskreno uvjerenje i osuđuje progon onih koji drugačije misle.
  Ne smije, međutim, primiti u svoje redove one članove čiji stavovi i način života pokazuju da ne poštuju Opću deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda.
 • Slobodni zidar mora poštivati zakone svoje domovine. Obvezuje se riječju, pismom i djelom svim silama zalagati za dobrobit svoje domovine. Slobodno zidarstvo isključuje priklanjanje bilo kojoj strani u političkim i religijskim pitanjima.
 • Slobodni zidar ne smije upoznati  onog tko nije slobodni zidar s ritualima, znakovima i običajima koji služe međusobnom prepoznavanju, ne smije otkriti članove ili kandidate za slobodnog zidara i uopće sve unutarnje stvari loža ili Velike lože. Povijest, temeljna načela i svrha slobodnog zidarstva nisu tajna.

Povelja o suradnji s Velikom ložom Francuske - GLdF

Velika regularna loža Hrvatske (VRLH) u lipnja 2022. godine potpisala je Povelju o suradnji i priznanju s Velikom ložom Francuske (GLdF). S obzirom na to u svom radu prihvaća i primjenjuje njihova temeljna načela:

 • Pozivanje na Velikog Arhitekta Svemira;
 • Prisutnost Tri Velika Svjetla u Loži: izložena i otvorena Sveta Knjiga (koja je u njenim ložama Biblija), Kutomjer i Šestar;
 • Ima isključivu nadležnost nad simboličkim stupnjevima te neovisnost o bilo kojoj drugoj slobodnozidarskoj strukturi,
 • Neuplitanje u političke ili religijske kontroverze,
 • Postupno i duhovno obilježje inicijacijskog puta.
 • La Grande Loge de France radi u skladu s temeljnim načelima tradicionalnog slobodnog zidarstva. Ističući poštovanje tradicija slobodnog zidarstva, La Grande Loge de France potiče svoje članove na odgovorno i ozbiljno prakticiranje obreda i simbolizma kao sredstava pristupa inicijacijskom sadržaju Reda. Ponavljajući važnost bratstva, potvrđuje prednost duhovnog nad svjetovnim. La Grande Loge de France okuplja slobodne ljude svih podrijetla, nacionalnosti i  vjera. La Grande Loge de France ima potpunu nadležnost nad tri tradicionalna simbolička stupnja: Učenik, Pomoćnik i Majstor. Konstitucija, Opći propisi i Statut definiraju njezinu organizaciju i djelovanje kako na slobodnozidarskoj, tako i na građanskoj razini. Njen moto podudara se s motom Republike Francuske: Sloboda - Jednakost - Bratstvo.

Velika loža Francuske / La Grande Loge de France

Velika loža Francuske nasljednica je prvih pariških loža iz 1728. godine i Velike Lože službeno osnovane 1738. godine, i kao takva, najvažnija je slobodnozidarska obredna zajednica u Francuskoj koja prakticira Škotski Drevni i Prihvaćeni Obred. Također je nasljednica škotskih loža koje su tijekom 19. stoljeća bile pod nadležnošću Vrhovnog vijeća Francuske osnovanog 1804. godine. Velika loža Francuske svoju je sadašnju strukturu dobila u Parizu 7. studenog 1894. godine ujedinjenjem različitih struja tzv. "škotskog" slobodnog zidarstva, s posebnim naglaskom na praksu koju gotovo isključivo provodi Škotski Drevni i Prihvaćeni Obred, najrašireniji slobodnozidarski obred na svijetu.

Kao odraz čiste i autentične slobodnjačke tradicije koju namjerava očuvati, Velika loža Francuske u svoje je Konstitucije na početku stavila tekst Starih Obveza, smatran temeljnim zakonom univerzalnog slobodnog zidarstva. Velikom ložom Francuske upravlja Federalno vijeće sastavljeno od 33 osobe izabrane na 3 godine. Predsjednik tog tijela je Veliki Majstor Velike lože Francuske. Trenutno je na toj funkciji Thierry Zaveroni.

Danas, Velika loža Francuske okuplja 935 Loža diljem svijeta, okupljajući 31.000 braće. Njezino sjedište nalazi se na adresi 8 rue Puteaux, 75017 Paris.

Za više informacija o GLdF-u / Obédience maçonnique - Grande Loge de France (gldf.org)